Certyfikat Microsoft Software Asset Management

GK JSW otrzymała Certyfikat potwierdzający wdrożenie procesów zarządzania oprogramowaniem - Software Asset Management
w zakresie oprogramowania Microsoft. Software Asset Management (SAM) jest zbiorem sprawdzonych rozwiązań IT, które łączą ludzi, procesy i technologie w celu optymalizacji wykorzystania oprogramowania w całej organizacji. Certyfikat ten jest efektem przeprowadzonego audytu i  stanowi potwierdzenie zgodności licencyjnej użytkowanego w środowiskach IT GK JSW oprogramowania Microsoft z warunkami licencji. Standaryzacja oprogramowania oraz procesy SAM pozwalają na optymalizację wykorzystania posiadanych licencji i subskrypcji i pozwalają na zapewnienie odpowiednich funkcjonalności dla użytkowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.