Działania Grupy JSW wśród najlepszych praktyk odpowiedzialnego biznesu

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.

25 maja podczas 9. Targów CSR – Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Dobre praktyki” odbyła się 25 maja w ramach części konferencyjnej 9. Targów CSR w EXPO XXI w Warszawie. Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowane co dwa lata, przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych oraz dyskusja o najważniejszych trendach
i wyzwaniach społeczno-gospodarczych.

Wśród dobrych praktyk Grupy JSW znalazły się: wirtualne szkolenia dla mieszkańców z pomocy przedmedycznej realizowane przez JSW Szkolenie i Górnictwo, Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, która powstała w oparciu o wspólną wizję JSW oraz klubu siatkarskiego Jastrzębski Węgiel, zakładającą nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie,  projekt JSW Dzieciom skierowany do najpotrzebniejszych dzieci z terenów, na których JSW prowadzi działalność,  dwa projekty realizowane przez spółkę JSW IT Systems - na rzecz Akademii Czystej Produkcji ograniczający zużycie zasobów oraz  system do rejestrowania badań i powiadamiania w czasie globalnej pandemii (SMS-sender oraz Covtest). Grupa JSW została również doceniona za innowacyjne projekty na rzecz bezpieczeństwa: 
w Jastrzębskich Zakładach Remontowych powstał nowatorski przenośnik zgrzebłowy ratowniczy PRJZR-400 oraz na rzecz ekologii: należące do JSW SA Jastrzębskie Zakłady Remontowe uzyskały zgodę na wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaiki o mocy 671 kW, zlokalizowanej w Suszcu, na terenach, gdzie jeszcze niedawno funkcjonowała kopalnia Krupiński.

W Raporcie znalazły się również inne projekty realizowane przez JZR: pracownicy JZR  wraz z przedstawicielami Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM Cuprum oraz Politechniki Poznańskiej uczestniczyli
w ramach projektu THING w testach przemysłowych robota autonomicznego.

Doceniono także projekt pn. Górnicza Aktywizacja Zawodowa. To wspólne przedsięwzięcie  JSW Szkolenie i Górnictwo oraz AGH
w Krakowie. Głównym celem ekspertów opracowujących i wdrażających projekt była szeroko zakrojona kampania aktywizująca. Jako dobra praktyka w GK JSW wymieniono także nowoczesną pracownię VR, w której odbywają się szkolenia i warsztaty na szesnastu przygotowanych do tego stanowiskach pracy, głównie o charakterze testowym.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy
w Polsce przegląd inicjatyw CSR
i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Wersja elektroniczna raportu będzie dostępna na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://www.jsw.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/artykul/dzialania-grupy-jsw-wsrod-najlepszych-praktyk-odpowiedzianego-biznesu-1
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2021/