Dzień Przedsiębiorczości w JSW IT Systems Sp. z o.o.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

14 kwietnia 2021 roku JSW IT Systems Sp. z o.o. odbył się Dzień Przedsiębiorczości dla uczniów Technikum nr 2 z Jastrzębia - Zdroju. Pracownicy firmy zaprezentowali zakres działalności poszczególnych działów oraz całej Spółki.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.