Konferencja IMF 2019 - podsumowanie

W dniach 11-12 kwietnia w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja International Mining Forum dotycząca przemian w polskim i światowym górnictwie oraz wyzwań, jakie stoją przed branżą w obliczu idei Przemysłu 4.0.

Sesja pt. „Cyfrowa Transformacja i Cyberbezpieczeństwo” zorganizowana przez JSW IT SYSTEMS została podzielona na kilka bloków tematycznych. Prelegenci zaprezentowali nowoczesne, innowacyjne rozwiązania pod kątem ich zastosowania w górnictwie w kontekście ustawy o cyberbezpieczeństwie.
W ciekawy sposób zostały przedstawione tematy dotyczące mobilnych urządzeń, rozszerzonej rzeczywistości, czy chmury prywatnej. Prezentacje obrazowały rozwiązania dostosowujące infrastrukturę informatyczną do wymagań idei Przemysłu 4.0. 

W trakcie sesji uroczyście podpisane zostały trójstronnie trzy listy intencyjne. Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW IT Systems oraz osobno Microsoft, SAP oraz IBM rozpoczęli współpracę, której celem jest przede wszystkim zbudowanie podstaw cyfrowej transformacji na potrzeby Grupy JSW.

List intencyjny z Microsoft zakłada szeroką współpracę w obszarze wymiany wiedzy i rozwijania wspólnych projektów w oparciu o rozwiązania chmurowe Office 365, Dynamics 365 i Azure. Będą one dotyczyć m.in. systemów wspomagających zarządzanie, Internetu Rzeczy (IOT), przetwarzania dużych zbiorów danych (BigData), zaawansowanej analityki danych, blockchain, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Microsoft zapewni wsparcie technologiczne dla konkretnych segmentów biznesowych Grupy JSW: górnictwo węglowe, produkcja koksu, usługi remontowe i utrzymania, IT oraz innowacje, sprzedaż produktów i usług. Porozumienie umożliwi stronom skoncentrowanie się na kluczowych inicjatywach i projektach, które pozwolą Grupie Kapitałowej JSW na realizację ich wizji transformacji cyfrowej.

Porozumienie zawarte ze spółką SAP Polska dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz integracji obszarów nowoczesnej technologii i informatyki. Wsparcie merytoryczne w zakresie definiowania potrzeb JSW oraz JSW IT SYSTEMS pozwoli  między innymi na usprawnienie procesów przetwarzania dużej ilości danych wykorzystywanych w branży górniczej.

Zgodnie z treścią porozumienia z IBM, strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję wspomagających działalność Grupy Kapitałowej JSW. Chodzi o wykorzystanie najnowszych technologii IBM w celu usprawnienia procesów produkcyjnych, operacyjnych oraz automatyzacji. Współpraca polegać będzie na wykorzystaniu chmury obliczeniowej w modelu hybrydowym oraz rozwiązań sztucznej inteligencji, analityki, statystyki i zarządzania dużą ilością danych. Efektem będzie wsparcie analityczne w procesie podejmowania kluczowych decyzji, wyeliminowanie słabych punktów oraz budowa kopalni przyszłości zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.