Podziękowanie dla JSW IT Systems Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju

Firma JSW IT Systems Sp. z o.o. otrzymała podziękowanie od Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Jastrzębiu – Zdroju.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna, która w 2019 roku świętowała 100- lecie swojego istnienia. Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy. Cieszymy się, że firma JSW IT Systems mogła się do tej pomocy przyczynić. Sprzęt komputerowy przekazany na rzecz Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu – Zdroju z pewnością ułatwi realizację przedsięwzięć na rzecz szerzenia idei czerwonokrzyskiej i honorowego krwiodawstwa.