Podziękowanie dla JSW IT Systems Sp. z o.o. za wsparcie w czasie pandemii

JSW IT Systems Sp. z o.o. wsparło działalność Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gliwicach poprzez stworzenie aplikacji wspomagającej system raportowania w czasie pandemii.